ABAX jämfört med WorkMirror

ABAX eller WorkMirror – här får du lite information om
Prisnivå  – Kontraktstyp  –  samt vilka typer av GPS-enheter som stöds

elektronisk körjournal cost

Pris ABAX jämfört WorkMirror (79:-/mån)

WorkMirror

Priset är 79:-/månad för enstaka  GPS-enheter och lägre vid högre volymer. GPS-enhet ingår i priset på körjournal. Priserna finns publicerade på WorkMirrors prissida
Med hjälp av vår priskalkylator kan du se hur priset förändras med antalet bilar.
Du kan också jämföra fler alternativ där du fått prisuppgifter.

ABAX

ABAX publicerar inte prisuppgifter på sin hemsida. Av detta skäl behöver du begära offert för att ta reda på deras priser.

Kostnaden för körjournalen är en årlig kostnad som lätt springer iväg under årens lopp. En högre månadskostnad kan ge en merkostnad på 10.000-15.000:- per bil under en 10-års-period. Pengar som man gärna skulle lägga på annat än sina körjournaler. Använd gärna vår priskalkylator för att räkna på dina kostnader och för att jämföra olika alternativ.

Kontrakt

Hur bra eller dåligt ett kontrakt för elektronisk körjournal är upptäcker man tyvärr först när man vill lämna en leverantör. 

WorkMirror

Kontraktet är ett 1-årskontrakt som omfattar samtliga GPS-enheter. Det har ett gemensamt förnyelsedatum för samtliga enheter. Vill ni säga upp kontraktet med WorkMirror avslutas alla era GPS-enheter vid samma datum.
Denna kontraktsmodell gör det enkelt att byta leverantör.

ABAX

Kontrakt upprättas för varje enskild GPS-enhet. Kontrakt förnyas respektive sägs upp utifrån det datum då den specifika enheten köptes. Detta innebär oftast att ni har olika förnyelsedatum för era enheter. Vill ni säga upp kontraktet med ABAX, t.ex. i samband med byte till ny leverantör, innebär denna kontraktsmodell att enheterna inte avslutas samtidigt utan när de individuella kontraktstiderna går ut.

Det är viktigt att välja en kontraktsmodell som passar dina behov.

ABAX
elektronisk körjournal

GPS-enheter

Leverantörer av körjournaler har använts sig av antingen batterimonterade eller OBD-monterade GPS-enheter. Det finns för- och nackdelar med båda typerna. Fördelen med batterimonterad enhet är att den inte är synlig inne i bilen och dess nackdel är att den normalt är lite mer besvärlig att montera. Fördelen med OBD enheten är att den är lättare att installera men det finns risk för att den avlägsnas t.ex. vid service.

WorkMirror

WorkMirror erbjuder tre alternativ:
OBD-monteradBatteri-monterad eller Ciggplugg-monterad GPS-enhet.

ABAX

ABAX erbjuder en batterimonterad GPS-enhet för körjournal. Automile – som ägs av ABAX – erbjuder en OBD-monterad GPS-enhet.

Det är kan vara bra att ha flera utrustningsalternativ. Om ett alternativ inte passar kan du välja ett annat. Det finns för och nackdelar med de olika typerna. Vi informerar dig därför om dessa för att du ska kunna bestämma vilken typ som passar dig bäst.

ABAX eller Workmirror

ABAX och WorkMirror är båda avancerade digitala körjournaler med ett flertal funktioner som ökar säkerheten och minskar administrationen. Utöver körjournaler finns även spårsändare som minskar risk för stöld och ökar företagets effektivitet. Vilka likheter och skillnader finns mellan dem?

Läs vidare om:
Likheter mellan de olika systemen
Skillnader mellan de olika systemen

Likheter mellan ABAX och WorkMirror

Både ABAX och WorkMirror erbjuder digitala körjournaler med föraridentifiering samt GPS-spårning av verktyg, maskiner och fordon. Tjänster som vänder sig till samtliga företag som använder fordon och utrustning i arbetet.

 1. Elektroniska körjournaler – effektiviserar fordonsparken
  Med elektroniska körjournaler skapas en effektiv överblick över fordonsparken, dokumentation enligt Skatteverkets krav på körjournal samt statistik som kan effektivisera arbetet. Exempelvis framgår hur mycket olika fordon används, hur de har hanterats och hur bränslekostnaden kan minskas via olika insatser.
  Körjournalerna är tillgängliga via dator och app så att både förare och administratörer lätt kan få överblick och nå information.
  – Enkel föraridentifiering i delade fordon
  – Statistik som effektiviserar arbetet
  – Tjänst för serviceintervall
 2. GPS spårsändare – spåra flak, containers, maskiner
  Genom att ha spårsändare på utrustning blir det extremt lätt att ha kontroll på var de är och därmed minska administrationen kring hanteringen av dessa. Med GPS-spårning minskar risken för stölder, samtidigt som spårningen minimerar tiden som läggs på att hitta borttappade verktyg och maskiner. Det finns spårsändare både för större maskiner och för handhållna verktyg.
  – Positionering (hitta enheterna snabbt)
  – Geofence (få varningar om enheten lämnar ett geografiskt område)
  – Serviceintervall (ange när de olika enheterna ska ha service)
 3. Enkel installation & livstidsgaranti
  Bägge dessa system är mycket användarvänliga och enkla att installera. De erbjuder även livstidsgaranti på deras produkter så länge som kunden har ett abonnemang.

Några skillnader mellan ABAX och WorkMirror

Några faktorer som skiljer WorkMirror mot ABAX är hur prisinformationen anges och anslutningsmöjligheterna.

 1. Priset
  Enheter för körjournaler kostar 79:-/mån i småvolymer och kostnaden minskar vid olika gränser som kommuniceras på hemsidan. Det går därmed lätt att beräkna den totala summan och jämföra priset med andra alternativ.
  Hos ABAX publiceras inte priset på hemsidan, utan förmedlas när man frågar efter offert. På hemsidan kan antal bilar anges och ett pris mailas senare till intressenten utifrån den information som ges. 
  WorkMirror har som mål att erbjuda Sveriges billigaste körjournal – och att alltid vara transparenta med våra prisnivåer. Du som kund ska alltid kunna jämföra oss med andra leverantörer utan att behöva lämna ut mailadress eller företagsuppgifter.
 2. Anslutningsmöjlighet
  Hos WorkMirror finns fyra olika GPS-enheter att välja mellan. Det skapar en stor flexibilitet och användarvänlighet. GPS-enheterna erbjuder olika anslutningsmöjligheter.
  OBD-enhet: Den mest sålda enheten hos WorkMirror. Denna enhet är uppskattad framförallt för dess enkelhet att installera via bilens diagnosuttag. Den ansluts ofta på mindre än en minut.
  Montering på batteri: Enheten fästs på och ansluts till bilbatteriet. Anses säkrare då enheten inte lika lätt upptäcks och risken för att den avlägsnas minskar.
  12V-enhet: Monteras enkelt i bilens cigarettuttag. För att inte ”låsa uttaget” har enheten en USB-utgång för laddning av exempelvis mobiltelefoner.
  Som visas ovan finns alltså fördelar med de olika monteringsalternativen. Vilken enhet som är bäst beror helt på vilket fordon som används samt vad enhetens primära syfte är. Osäker på vilken enhet som passar er verksamhet bäst? Kontakta oss för gratis rådgivning.

  Hos ABAX finns en enhet med montering på batteri med antenn på vindrutan. 

 3. FörarID – allt-i-ett?
  Hos WorkMirror finns möjlighet att välja GPS-enhet med föraridentifiering. Lösningen innebär att bara en enda enhet behövs – istället för två. Enheten monteras i cigarettuttaget och har RFID-läsare som är kompatibel med de flesta tag-system som finns på marknaden.
  Tack vare att det är en GPS-enhet är det betydligt enklare att installera och använda än klassiska enheter för föraridentifieringar. Enheten fungerar flera dagar utan att batteriet behöver laddas.

  Hos ABAX löses föraridentifiering med hjälp av 2 enheter, en enhet för GPS och en för RFID.