Abax jämfört med WorkMirror

Abax eller WorkMirror? WorkMirror är ett nytt alternativ för körjournaler på marknaden för körjournaler med
Lågt pris  – Transparens  –  Flera olika typer av GPS enheter i samma system
Korta bindningstider –  ISO certifiering för kvalitet och informationssäkerhet.

ABAX

Lågt pris jämfört med Abax

Vi vet att priset för körjournaler är väsentligt.
Därför kostar WorkMirror 79:-/månad eller mindre.

Då ett av våra kärnvärden är transparens publicerar vi våra priser öppet på hemsidan. Andra aktörer som Abax är mer förtegna om priset, förmodligen för att de ofta tillämpar list-priser på runt 200-250kr/månad och bil. Kostnaden för körjournalen är en årlig kostnad som lätt springer iväg under årens lopp. En högre månadskostnad ger därför upphov till en merkostnad jämfört med  WorkMirror på runt 10,000-15,000:- per bil under en 10-års-period. Pengar som man gärna skulle lägga på annat än sina körjournaler.

Transparens

Vi anser att det är viktigt att snabbt ge kunden den information som behövs för att fatta ett beslut och därför hemlighåller vi inte priser för att kunna hålla en hög prisnivå. För oss är säljaren inte en person som man skall behöva deala med för att få ner priset. 

Vi koncentrerar oss istället på att försöka ge dig all den information som behövs för att du skall kunna göra ett bra val och komma igång med systemet så enkelt som möjligt.

elektronisk körjournal cost
elektronisk körjournal

Fler typer av GPS enheter än Abax

När du väljer WorkMirror har du möjlighet att välja mellan enheter som sitter i ODB-utaget, i Ciggaretttändar-utaget, på bilbatteriet eller som en fristående enhet med föraridentifiering. Vi vet att det finns för och nackdelar med de olika alternativ. Därför informerar vi kunden om dessa för och nackdelar och låter kunden själv bestämma vad som passar bäst. Abax argumenterar tydligt för en batterimonterad enhet, förmodligen eftersom det är den enheten de erbjuder.

Abax eller Workmirror

ABAX och WorkMirror är avancerade digitala körjournaler med ett flertal funktioner som ökar säkerheten och minskar administrationen. Utöver körjournaler finns även spårsändare som minskar risk för stöld och ökar företagets effektivitet. Vilka likheter och skillnader finns mellan dem?

Läs vidare om:
Likheter mellan de olika systemen
Skillnader mellan de olika systemen

Likheter mellan ABAX och WorkMirror

Både ABAX och WorkMirror erbjuder digitala körjournaler med föraridentifiering samt GPS-spårning av verktyg, maskiner och fordon. Tjänster som vänder sig till samtliga företag som använder fordon i arbetet.

 1. Elektroniska körjournaler – effektiviserar fordonsparken
  Med elektroniska körjournaler skapas en effektiv överblick över fordonsparken, dokumentation enligt svensk lag (GDPR & Skatteverket) samt statistik som kan effektivisera arbetet. Exempelvis framgår hur mycket olika fordon används, hur de har hanterats och hur bränslekostnaden kan minskas via olika insatser.
  Körjournalerna är tillgängliga via dator och app så att både förare och administratörer lätt kan få överblick och nå information.
  – Enkel föraridentifiering i delade fordon
  – Statistik som effektiviserar arbetet
  – Tjänst för serviceintervall
 2. GPS spårsändare – Spåra flak, containers, maskiner
  Genom att ha spårsändare på olika enheter blir det extremt lätt att ha kontroll på var de är och därmed minska administrationen kring hanteringen av dessa. Med GPS-spårning minskar risken för stölder samtidigt som spårningen minimerar tiden som läggs på att hitta borttappade verktyg och maskiner. Det finns enheter både för större maskiner samt för handhållna verktyg.
  – Positionering (Hitta enheterna snabbt)
  – Geofence (Få varningar om enheten lämnar ett geografiskt område)
  – Serviceintervall (Ange när de olika enheterna ska ha service)
 3. Enkel installation & Livstidsgaranti
  Bägge dessa system är mycket användarvänliga och enkla att installera. De erbjuder även livstidsgaranti på deras produkter så länge som kunden har ett abonnemang.

Skillnader mellan ABAX och WorkMirror

Det som primärt skiljer WorkMirror mot ABAX är priset och anslutningsmöjligheterna.

 1. Priset
  Hos WorkMirror är det tydligt vad de olika enheterna kostar. Enheter för körjournaler kostar 79kr/mån och spårsändare 99 kr/mån. Det går därmed lätt att beräkna den totala summan och jämföra priset mot andra alternativ.
  Hos ABAX beräknas priset beroende på antal fordon, vilka fordon det är samt nivå av säkerhet. På hemsidan kan detta anges och ett pris mailas till de som är intresserade utifrån den information som ges. Enligt våran erfarenhet från kunder som bytt från ABAX ligger deras genomsnittliga priser på 150-200 kr /mån.
  Vi har som mål att erbjuda Sveriges billigaste körjournal – och alltid vara transparenta med våra prisnivåer. Du som kund ska alltid kunna jämföra oss mot andra utan att behöva lämna ut mailadress eller företagsuppgifter.
 2. Anslutningsmöjlighet
  Hos WorkMirror finns fyra olika enheter att välja mellan. Det skapar en stor flexibilitet och användarvänlighet. GPS-sändarna kan anslutas via:
  OBD-enhet: Den mest sålda enheten hos WorkMirror. Är framförallt uppskattad utifrån dess enkelhet att installera via bilens diagnosuttag. Är ansluten på mindre än en minut.
  Montering på batteri: Enheten fästes på och ansluts till bilbatteriet. Anses säkrare då enheten inte lika lätt upptäcks och kan monteras bort.
  12V-enhet: Monteras enkelt i bilens cigarettuttag. För att inte ”låsa uttaget” har enheten USB-utgång för laddning av exempelvis mobiltelefoner.
  Föraridentifiering: Även denna enhet monteras i cigarettuttaget. Via RFID-läsare ges stöd för föraridentifiering.
  Hos ABAX finns enbart en enhet att välja på. Företaget förordar montering på batteri, vilket kan bero på att det är den enda enhet som erbjuds.
  Som visas ovan finns alltså fördelar med de olika monteringsalternativen. Vilken enhet som är bäst beror helt på vilket fordon som används samt vad enhetens primära syfte är. Osäker på vilken enhet som passar er verksamhet bäst? Kontakta oss för gratis rådgivning.
 3. FörarID – i samma enhet eller som tillägg?
  Hos WorkMirror finns möjlighet att välja GPS-enhet med föraridentifiering. Lösningen innebär därmed att en enda enhet används– istället för två. Enheten monteras i cigarettuttaget och har RFID-läsare som är kompatibel med de flesta tag-system som finns på marknaden.
  Tack vare att det är en GPS-enhet är det betydligt enklare att installera och använda dessa än klassiska enheter för föraridentifieringar. Enheten fungerar sedan flera dagar utan att batteriet behöver laddas.

  Hos ABAX är föraridentifiering en “tilläggstjänst” som vi förmodar inte kan tecknas som separat tjänst. De har även enbart GPS-trackers som monteras på batteriet och därmed inte någon som kombinerar tracking och föraridentifiering.
  Med fristående enhet för föraridentifiering möter vi behovet hos företag som primärt söker denna funktion. Vi tar ingen extra kostnad för enheten utan enbart den löpande månadsavgiften på 79kr/mån.

Vi är ISO-certifierade

Som företag är vi certifiera både för kvalitet och informationssäkerhet. Här nedan finns en kort beskrivning av dessa cerifieringar.

ISO 9001 fokuserar på kvalitetssäkring. WorkMirror ska leverera en stabil, hög kvalitet till våra kunder, för att därigenom säkerställa en hög grad av kundtillfredsställelse. Vår kvalitetsnivå ska hålla en sund avvägning mellan kundvänlighet, kostnader och personalens välbefinnande.

ISO 27001 fokuserar på informationssäkerhet. Genom att uppfylla denna standarden säkerställer vi metodiskt och medvetet arbete för att uppfylla informationssäkerhet inom företaget.