Automile jämfört med WorkMirror

Automile eller WorkMirror – här får du lite information om
Prisnivå  – Kontraktstyp  –  samt vilka typer av GPS-enheter som stöds

Automile

Pris Automile jämfört med WorkMirror

WorkMirror

Priset är 79:-/månad för enstaka  GPS-enheter och lägre vid högre volymer. GPS-enhet ingår i priset på körjournal. Priserna finns publicerade på WorkMirrors prissida
Med hjälp av vår priskalkylator kan du se hur priset förändras med antalet bilar.
Du kan också jämföra fler alternativ där du fått prisuppgifter.

Automile

Automile publicerar prisuppgifter på sin hemsida. 
De har tre varianter: Starter, Pro och Enterprise.

Starter kan bara användas upp till 3 bilar och kostar 999:- i engångskostnad samt 59:- i månaden. Utslaget på 3 år blir detta ca 87:- per månad

Pro kostar 199:-/månad och Enterprise kostar 299:- /per månad

Kontrakt

Hur bra eller dåligt ett kontrakt för elektronisk körjournal är upptäcker man tyvärr först när man vill lämna en leverantör. 

WorkMirror

Kontraktet är ett 1-årskontrakt som omfattar samtliga GPS-enheter. Det har ett gemensamt förnyelsedatum för samtliga enheter. Vill ni säga upp kontraktet med WorkMirror avslutas alla era GPS-enheter vid samma datum.
Denna kontraktsmodell gör det enkelt att byta leverantör.

Automile

Kontrakt upprättas för varje enskild GPS-enhet. Kontrakt förnyas respektive sägs upp utifrån det datum då den specifika enheten köptes. Detta innebär oftast att ni har olika förnyelsedatum för era enheter. Vill ni säga upp kontraktet med Automile, t.ex. i samband med byte till ny leverantör, innebär denna kontraktsmodell att enheterna inte avslutas samtidigt utan när de individuella kontraktstiderna går ut.

Det är viktigt att välja en kontraktsmodell som passar dina behov.

ABAX
elektronisk körjournal

GPS-enheter

Leverantörer av körjournaler har använts sig av antingen batterimonterade eller OBD-monterade GPS-enheter. Det finns för- och nackdelar med båda typerna. Fördelen med batterimonterad enhet är att den inte är synlig inne i bilen och dess nackdel är att den normalt är lite mer besvärlig att montera. Fördelen med OBD enheten är att den är lättare att installera men det finns risk för att den avlägsnas t.ex. vid service.

WorkMirror

WorkMirror erbjuder tre alternativ:
OBD-monteradBatteri-monterad eller Ciggplugg-monterad GPS-enhet.

Automile

Automile erbjuder en OBD GPS-enhet för körjournal. ABAX som är deras ägare erbjuder en batterimonterad enhet.

Det är kan vara bra att ha flera utrustningsalternativ. Om ett alternativ inte passar kan du välja ett annat. Det finns för och nackdelar med de olika typerna. Vi informerar dig därför om dessa för att du ska kunna bestämma vilken typ som passar dig bäst.