Automile jämfört med WorkMirror

WorkMirror är ett nytt alternativ på marknaden för körjournaler. Till skillnad från traditionella aktörer som Automile, utmärker sig WorkMirror av:
Lågt pris (utrustning ingår alltid i priset)  – Transparens  –  Flera olika typer av GPS enheter i samma system –  ISO certifiering för kvalitet och informationssäkerhet

Automile

Lågt pris jämfört med Automile

Vi vet att priset på den elektroniska körjournalen är väsentligt.
Därför kostar WorkMirror 79:-/månad.

Då ett av våra kärnvärden är transparens så publicerar vi priser på vår hemsida. Andra aktörer som Automile har mer komplicerade upplägg där priset beror på om organisationen är liten eller stor, och där en extra kostnad för GPS enheten tas ut för den mindre organisationen. Kostnaden för körjournalen är en årlig kostnad som lätt springer iväg under årens lopp. En högre månadskostnad som för Automile ger därför upphov till en merkostnad jämfört med WorkMirror på runt 13 200:- per bil under en 10-års-period. Räkneexemplet gäller list-priser för en organisation med fler än 5 bilar. Du kan använda dessa pengar bättre än att köra omkring med med en för dyr körjournal.

Transparens

Vi anser att det är viktigt att snabbt ge kunden den information som behövs för att fatta ett beslut. För oss är säljaren inte en person som man skall behöva deala med för att få ner priset. Vi koncentrerar oss istället på att föröka ge kunden all den information som behövs för att göra ett bra val och komma igång med systemet så enkelt som möjligt.

elektronisk körjournal

Fler typer av GPS enheter än Automile

När du väljer WorkMirror har du möjlighet att välja mellan enheter som sitter i ODB-utaget, i Ciggaretttändar-utaget, på bilbatteriet eller som en fristående enhet med föraridentifiering. Vi vet att det finns för och nackdelar med de olika alternativ därför informerar vi kunden om dessa för och nackdelar och låter kunden själv bestämma vad som passar bäst. Ett företag som Automile argumenterar enbart för det alternativ de erbjuder vilket är en OBD enhet. OBD har fördelar men också nackdelar som att enheten oftast avlägsnas vid service samt att en del bil tillverkare är fientligt inställda mot att det sitter enheter i OBD 

ISO-Certifierade

Vi är som företag certifierade både för kvalitet och informationssäkerhet. Här nedan finns en kort beskrivning av våra certifieringar.

ISO 9001 fokuserar på kvalitetssäkring. WorkMirror skall leverera en stabil, hög kvalitet till våra kunder, för att därigenom säkerställa en hög grad av kundtillfredsställelse. Vår kvalitetsnivå ska hålla en sund avvägning mellan kundvänlighet, kostnader och personalens välbefinnande.

ISO 27001 fokuserar på informationssäkerhet. Genom att uppfylla denna standarden säkerställer vi metodiskt och medvetet arbete för att uppfylla informationssäkerhet inom företaget.

Automile