Infobric jämfört med WorkMirror

WorkMirror är ett nytt alternativ på markanden för körjournaler. Till skillnad från traditionella aktörer som Infobric så utmärker sig WorkMirror av:
Lågt pris  – Transparens  –  Flera olika typer av GPS enheter i samma system – ISO certifiering för kvallitet och informationssäkerhet

elektronisk körjournal

Lågt pris jämfört med Infobric

Vi vet att priset på elektroniska körjournaler är väsentligt. Därför kostar WorkMirror bara 79:-/månad.

Då ett av våra kärnvärden är transparens så publicerar vi priser på vår hemsida. Andra aktörer som Infobric är mer förtegna om priset därför att de tillämpar list-priser på runt 149:-/månad. Kostnaden för körjournalen är en årlig kostnad som lätt springer iväg under årens lopp. En högre månadskostnad som för Infobric ger därför upphov till en merkostnad jämfört med  WorkMirror på runt 12 000:- per bil under en 10-års-period. Detta är medel som kan användas bättre än att köra omkring med med en för dyr körjournal.

Transparens

Vi anser att det är viktigt att snabbt ge kunden den information som behövs för att fatta ett beslut. Vi hemlighåller inte priser för att kunna hålla en hög prisnivå. För oss är säljaren inte en person som man skall behöva deala med för att få ner priset. Vi koncentrerar oss istället på att föröka ge kunden all den information som behövs för att göra ett bra val och komma igång med systemet så enkelt som möjligt.

Infobric
elektronisk körjournal

Fler typer av GPS enheter än Infobric

När du väljer WorkMirror har du möjlighet att välja mellan enheter som sitter i ODB-utaget, i Ciggaretttändar-utaget, på bilbatteriet eller som en fristående enhet med föraridentifiering. Vi vet att det finns för och nackdelar med de olika alternativ. Därför informerar vi kunden om dessa för och nackdelar och låter kunden själv bestämma vad som passar bäst. Ett företag som Infobric argumenterar för ett alternativ som är monterad i OBD uttag för att det är den enhet de erbjuder. OBD-enheter har sina fördelar men har också nackdelar som att OBD-enheten ofta avlägsnas service utförs på bilen. En del biltillverkare accepterar inte att man permanent ansluter utrustning till OBD enheten. På en del elbilar eller laddhybrider som BMW kan larmet gå då en OBD enhet är ansluten.

ISO-Certifierade

Som företag är vi certifiera både för kvalitet och informationssäkerhet. Här ned finns en kor beskrivning av dessa cerifieringar.

ISO 9001 fokuserar på kvalitetssäkring. WorkMirror ska leverera en stabil, hög kvalitet till våra kunder, för att därigenom säkerställa en hög grad av kundtillfredsställelse. Vår kvalitetsnivå ska hålla en sund avvägning mellan kundvänlighet, kostnader och personalens välbefinnande.

ISO 27001 fokuserar på informationssäkerhet. Genom att uppfylla denna standarden säkerställer vi metodiskt och medvetet arbete för att uppfylla informationssäkerhet inom företaget.