Körjournal jämförelse

Hur står sig WorkMirror i jämförelse med några av de alternativ för körjournal som finns ute på marknaden?
Här kan du jämföra olika alternativ på leverantörer av körjournal med avseende på pris, enkelhet, flexibilitet och informationssäkerhet

elektronisk körjournal cost

Körjournal jämförelse - Pris

Elektroniska Körjournaler är idag mogna produkter. Om du inte har väldigt speciella krav på systemet kommer sannolikt priset att vara en av dom viktigaste faktorerna i ditt beslutsunderlag. Men transparensen när det gäller pris varierar en hel del mellan olika körjournalsleverantörer Här nedan har vi listat de vanligaste alternativen:

 • WorkMirror
  79 kr/mån
 • Abax (ej publicerat)
 • Automile (fler än 5 enheter)
  189 kr/mån
 • Infobric (ej publicerat)

Körjournal jämförelse - Utrustning

Ett system för elektronisk körjournal använder sig av GPS-enheter. GPS-enheterna finns finns i olika utförande och varje typ har sina för- och nackdelar.

WorkMirror
 • OBD
 • Batteri
 • Cigg-plugg
 • Föraridentifiering
Abax
 • Batteri
 • Föraridentifiering
Automile
 • OBD
 • Föraridentifiering
Infobric
 • OBD
 • Föraridentifiering

Så mycket kan du spara

Antal bilar
x
Nuvarande kostnad
x
Antal år
x
Ditt pris
00
Du skulle spara
00

*Siffrorna är baserade på en kostnad per bil på 79kr/mån. Dessutom erbjuder vi 
mängdrabatter för dig som har många fordon som gör att du sparar ytterligare.

Vi är ISO-certifierade

Som företag är vi certifiera både för kvalitet och informationssäkerhet. Här ned finns en kort beskrivning av dessa certifieringar.

ISO 9001 fokuserar på kvalitetssäkring. WorkMirror ska leverera en stabil, hög kvalitet till våra kunder, för att därigenom säkerställa en hög grad av kundtillfredsställelse. Vår kvalitetsnivå ska hålla en sund avvägning mellan kundvänlighet, kostnader och personalens välbefinnande.

ISO 27001 fokuserar på informationssäkerhet. Genom att uppfylla denna standarden säkerställer vi metodiskt och medvetet arbete för att uppfylla informationssäkerhet inom företaget.