Telliq jämfört med WorkMirror

WorkMirror är ett nytt alternativ på marknaden för körjournaler. Till skillnad från traditionella aktörer som Telliq så utmärker sig WorkMirror av:
Lågt pris  – Transparens  –  Flera olika typer av GPS enheter i samma system – ISO certifiering för kvallitet och informationssäkerhet

elektronisk körjournal

Lågt pris jämfört med Telliq

Vi vet att priset på den elektroniska körjournaler är väsentligt. Därför kostar WorkMirror 79:-/månad.

Då ett av våra kärnvärden är transparens så publicerar vi priser på vår hemsida. Andra aktörer som Telliq (numera infobric) är mer förtegna om priset därför att de tillämpar list-priser på runt 149:-/månad. Kostnaden för körjournalen är en årlig kostnad som lätt springer iväg på flera års sikt. En högre månadskostnad som för Telliq ger därför upphov till en merkostnad jämfört med  WorkMirror på runt 12 000:- per bil under en 10-års-period. Detta är pengar som kan användas bättre än på en lite för dyr körjournal.

Transparens

Vi anser att det är viktigt att snabbt ge kunden den information som behövs för att fatta ett beslut. Vi hemlighåller inte priser för att kunna hålla en hög prisnivå. För oss är säljaren inte en person som man skall behöva förhandla med för att få ner priset. Vårt fokus är att försöka ge dig som kund all den information som behövs för att göra ett bra val och komma igång med systemet så enkelt som möjligt.

elektronisk körjournal cost
ABAX

Fler typer av GPS enheter än Telliq

När du väljer WorkMirror har du möjlighet att välja mellan enheter som sitter i ODB-utaget, i Ciggarettändar-utaget, på bilbatteriet eller som en fristående enhet med föraridentifiering. Vi vet att det finns för och nackdelar med de olika alternativ. Detta är vi öppna med och listar därför för och nackdelar och låter dig som kund själv avgöra vad som passar bäst för era behov. Infobric marknadsför framförallt sin OBD-enhet som monteras i bilens OBD-uttag. OBD-enheter har sina fördelar men har också nackdelar som att OBD-enheten ofta avlägsnas service utförs på bilen. Dessutom finns det en del biltillverkare som säger att garantin slutar gälla om man permanent ansluter utrustning till bilens diagnosuttag.

ISO-Certifierade

Som företag är vi certifiera både för kvalitet och informationssäkerhet. Här ned finns en kor beskrivning av dessa cerifieringar.

ISO 9001 fokuserar på kvalitetssäkring. WorkMirror ska leverera en stabil, hög kvalitet till våra kunder, för att därigenom säkerställa en hög grad av kundtillfredsställelse. Vår kvalitetsnivå ska hålla en sund avvägning mellan kundvänlighet, kostnader och personalens välbefinnande.

ISO 27001 fokuserar på informationssäkerhet. Genom att uppfylla denna standarden säkerställer vi metodiskt och medvetet arbete för att uppfylla informationssäkerhet inom företaget.

Infobric Telliq