Integrera körjournalen med ett Fleet Management-system

I takt med att företag strävar efter effektivare drift och kostnadsbesparingar, blir integrationen av teknologiska lösningar allt mer central.

Ett exempel på en sådan integration är att koppla ihop den elektroniska körjournalen med ett fleet management-system. Denna kombination erbjuder en rad fördelar som kan revolutionera sättet ditt företag hanterar sin fordonsflotta på. Låt oss dyka djupare in i dessa fördelar.

Kostnadsuppföljning

Genom att integrera den elektroniska körjournalen med ett fleet management-system blir det möjligt att noggrant följa och analysera varje fordons användning och kostnader. Systemet kan automatiskt samla in data om körsträckor, bränsleförbrukning, och underhållsbehov, vilket ger en tydlig bild av de totala driftkostnaderna. Denna insikt gör det enklare att identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar, till exempel genom att minska onödig körning eller genom att förbättra fordonens bränsleeffektivitet.

Bokning av Poolbilar

En annan betydande fördel är möjligheten att effektivisera hanteringen och bokningen av poolbilar. Genom ett integrerat system kan anställda enkelt boka ett fordon via en app eller webbportal, vilket säkerställer att företagets fordon används på ett optimalt sätt. Detta system kan även ge insikter om användningsmönster, vilket hjälper till att anpassa flottans storlek och sammansättning efter faktiskt behov.

Integration med Nyckelskåp

Integrationen med nyckelskåp är en funktion som inte bara ökar säkerheten utan också effektiviteten i fordonsadministrationen. När en bokning görs kan systemet automatiskt tilldela rätt nyckel till den anställde, vilket minimerar risken för förvirring eller felaktig nyckelhantering. Detta system kan också spåra vem som har nycklarna och när de återlämnas, vilket ytterligare förbättrar säkerheten och ansvarigheten.

Övriga Aspekter

  • Miljöpåverkan: Genom att optimera rutter och minska onödig körning kan företag minska sina koldioxidutsläpp, vilket bidrar till miljömål och hållbarhetsinitiativ.
  • Förbättrad anställdstillfredsställelse: Enkel tillgång till bokningssystem och en välorganiserad flotta kan öka tillfredsställelsen bland medarbetare, vilket i sin tur kan leda till högre produktivitet.
  • Underhållsplanering: Systemet kan föreslå underhåll baserat på faktisk körsträcka och användning, vilket hjälper till att förebygga dyra reparationer och förlänga fordonens livslängd.

Genom att integrera den elektroniska körjournalen med ett fleet management-system kan företag uppnå betydande effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar. Den ökade insynen och kontrollen över fordonens användning och kostnader är ovärderlig för alla som vill optimera sin fordonsflotta. Det är en investering som snabbt kan visa sig vara mycket lönsam, både ekonomiskt och i form av en smidigare daglig drift.

WorkMirror erbjuder integration mot Fleet360

Fleet360 erbjuder en helhetsösning för din fordonsflotta. Genom att koppla ihop WorkMirror med Fleet360 undviker du den kostsamma röran kring fordon, maskiner och verktyg som ofta uppstår och får full kontroll över kostnader, hållbarhet och användning för dina fordon och maskiner. Låter det intressant. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Ange dina uppgifter så återkommer vi