Milersättning 2021
räkna ut och bokför den rätt

När du som företagare använder din privata bil i ditt företag har du rätt till skattefri milersättning. Ibland kan du också göra avdrag för resor till och från arbetet.
Vi reder ut reglerna och hur du kan bokföra milersättningen

Milersättning för privat bil

Använder du din privata bil i företaget? Då har du rätt att ta ut en skattefri milersättning från företaget på 18,50 kr per mil (milersättning 2021). Denna ersättning har varit oförändrad under många år och inte räknats upp annars är brukligt. Det är viktigt att du kan styrka att dina resor verkligen gjorts för ditt företag och inte för privat bruk. För att styrka detta behöver du en körjournal. Körjournalen kan vara en digital körjournal eller en manuell körjournal. Körjournalen skall kunna visas upp för Skatteverket vid en eventuell revision. Körjournalen skall innehålla
  • datum och tid för resan
  • vilken organisation du besöker
  • syftet med resan
  • mätarställning
  • antal körda mil

Fakturerad milersättning till kund

Den verkliga kostnaden per körd mil är oftast är högre än den skattefria milersättningen på 18,50 kr. Att köra en ny bil kan kosta runt 50 kr per mil om räknar in alla kostnader som bränsle, skatt, försäkring, underhåll och värdeminskning (glöm inte att kvittot eventuellt ska in i bolagets projektverktyg för att kunna faktureras för). Du kan alltså fakturera din kund 50,00 kr per mil men fortfarande ta ut 18,50 i skattefri milersättning. Mellanskillnaden 31,50 kr blir då nettointäkten för företaget.

Så här bokförs den skattefria milersättningen

Du behöver köra 20 mil för att utföra ett uppdrag i tjänsten år en kund. Du kommer överens med kunden om att ditt företag fakturerar 1000 kr för dina bilkostnader exklusive moms (50 kr x 20 mil). Den skattefria milersättningen blir då 370 kr (18,50kr x 20 mil). Intäkten för företaget blir då 630 kr (1000 kr – 370 kr)

Detta kan bokföras så här

  • Intäkten på 1000 kr bokförs som kredit på konto 3041 och som debet på konto 1930.
  • Den skattefria milersättningen på 370 kr bokförs som debet på 7331 och som kredit på konto 1930

Glöm inte att du också kan få ersättning för andra avgifter som till exempelvis parkeringsavgifter tullavgifter. Dessa kostnader bokförs som vanliga kostnader i bokföringen.

Avdrag för resor till och från arbetet

Om du arbetar på en och samma arbetsplats under en längre tid, eller har en verksamhetslokal där du utför ditt arbete, anses denna plats vara ditt huvudsakliga tjänsteställe, och då räknas resorna som privata resor från och till jobbet. Du kan inte plocka ut 18,50 kronor skattefritt per mil från ditt företag för resorna till och från jobbet. Men du kan göra avdrag för dessa resekostnader i deklarationen enligt samma regler som om du hade varit anställd.
Du kan bara göra avdrag för den del av dina reseutgifter som överstiger 11 000 kr per år. För att få göra avdragen måste följande villkor uppfyllas:

  • Det ska vara minst 5 kilometer till arbetsplatsen från ditt hem och du ska spara minst två timmar per dag genom att ta bilen i stället för kommunala färdmedel.
  • Om det helt saknas allmänna kommunala färdmedel för sträckan räcker det med att det är 2 kilometer mellan hemmet och tjänstestället.
  • Om du har använt din bil i din näringsverksamhet under minst 160 dagar och kört minst 300 mil får du göra avdraget oavsett avstånd och tidsvinst