Körjournal mall

Det traditionella sättet att föra körjournal är manuellt. Elektronisk körjournal har blivit mer och mer vanligt på senare år.
Fördelen med en elektronisk körjournal är att det kräver mindre manuellt arbete och att all körning registreras.
Här nedan finns ett exempel på en körjournal mall

Skatteverkets krav

Körjournalen skall innehålla följande uppgifter:

 • mätarställning vid årets början
 • mätarställning vid årets slut

Körjournalen bör dessutom innehålla:

 • bilens registreringsnummer
 • aktuellt år
 • datum och mätarställning vid resans start och slut
 • hur många kilometer den anställda kör varje resa
 • vilken adress resan startade från och avslutades på
 • ärende/syfte med resan
 • vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)
 • anteckningar om bilförare och tankning med mera.

Vill du läsa mer kan du hitta mer information på skatteverket hemsida om körjournaler.

Körjournal mall

Om du trots allt vill för en körjournal manuellt har vi därför tagit fram en mall för körjournal. Mallen är ett Excel-dokument som du kan ladda ned här.

Du fyller i registreringsnumret på bilen, vilket år det gäller och du kan sedan manuellt lägga in varje körning du gör som en rad i dokumentet.

Elektronisk körjournal

Elektronisk körjournal används idag av fler och fler företag idag därför att det jämfört med att manuellt föra bok med hjälp av körjournal mall är:

 • Enklare. Du behöver inte manuellt registrera din körningar.
 • Säkrare. All körningar registreras automatiskt. När du för körjournal manuellt är det lätt att glömma bort att för in resor.
 • Mindre risk för skatte-tillägg. Om du kan visa upp en elektroniskt körjournal minska risken för att skattemyndigheten har synpunkter på hur körjournalen förts.
WorkMirror körjournal är en elktronisk körjournal som är enkel, säker och som kostar 79kr/mån. Du kan läsa mer om WorkMirror här

Ange dina uppgifter så återkommer vi