GPS-enhet monterad på batteri

Våran batteri-monterade enhet är utrustad med en extra stark antenn för att kunna ge bra spår även under motorhuv.

Så här fungerar det

Batteri-enheten är framtagen för att installation skall vara dold. Enheten ansluts direkt till batteriet.

Vår batterimonterade GPS-enhet är både liten, smart och vattentät och är försedd med ett internt reservbatteri för att kunna detektera om den kopplas bort. Den är utrustad med en extra stark antenn vilket möjliggör montering under huven, direkt på bilbatteriet, även under motorhuven.

På enhetens baksida finns en dubbelsidigt tejp som används för att fästa enheten på batteriet.

Tekniska data

WorkMirror Spårsändare är designad med egenskaper som gör att den skall fungera för sitt ändamål

ParameterBeskrivning
Dimension102x58x14 mm
Vikt70g
Batteri170 mAh
Buffert minne2.000 positioner
Känslighet- 165 dBm

Enkel installation

Enheten installeras enkelt genom att anslutas till bilbatteriets plus och minuspol

Installation är enkel men kräver lite arbete. Lokalisera bilens bilbatteri. Lossa kontaktmutter vid batteripolerna och fäst 12/24V bygel (röd sladd) samt jord-bygel (svart sladd). På enhetens baksida finns en dubbelsidig tejp som används för att fästa enheten på batteriet. På vissa bilmodeller kan batteriet vara lite svårt att lokalisera och utrymmet kan ibland vara lite trångt.

Enheten är utrustad med en extra stark intern antenn varför den fungerar väl också under en motorhuv.

Kom igång med tre enkla steg

1

Tag reda på var batteriet sitter och lyft bort batterilocket (huvan som skyddar batteriet)

2

Sätt fast enheten och anslut kablarna till batteriets plus respektive minus-pol

3

Koppla enheten till rätt bil inne i WorkMirrors webbportal och börja köra

VANLIGA FRÅGOR

Först och främst att du sätter på dig någon form av arbetshandskar för att kunna montera enheten på ett säkert sätt. Sedan behöver du lokalisera var batteriet sitter. Under motorhuven, under golvet i passagerarsätet, eller i bagageluckan. Detta kan variera mellan modeller och tillverkare.

Nej. Eftersom vi ser långsiktigt på våra kundrelationer har vi bakat in enheten i priset. Du betalar alltså ingen premie för själva enheten.

Funderar du på att köpa en stor mängd enheter? Kontakta då någon av våra säljare.