Körjournal OBD

Körjournal OBD är vår mest populära enhet. Den installeras enkelt genom att sättas i bilens befintliga OBD diagnosuttag.

Elektronisk Körjournal

Hur fungerar det?

Med vår OBD-enhet får du tillförlitlig spårning på dina fordon och en enhet som varken skrymmer eller distraherar föraren. Detta är våran mest populära GPS-enhet.

Bilar som är tillverkade efter 1996 är i regel utrustad med en så kallad OBD-II-port (On-diagnostics II). Varje fordon som tillverkats sedan dess är skyldig att ha en sådan port installerad. Enheten installeras eller tas bort på några sekunder och genererar data till körjournalen automatiskt. Porten kan vara placerad på olika ställen beroende på modell, men är oftast placerad under instrumentpanelen.

Enkel installation

WorkMirror OBD-enhet hämtar strömförsörjning från OBD uttaget på personbilen.

Efter som WorkMirror OBD-enhet enbart hämtar spänning ifrån OBD-kontakten så finns ingen risk för att OBD-enheten stör bilens styrsystem. En del bilfabrikanter vill undvika inkoppling av icke-auktoriserad utrustning av detta skäl. Då WorkMirror OBD-enhet inte kommunicerar över OBD bussen så finns inte denna risk.

Tekniska data

WorkMirror Spårsändare är designad med egenskaper som gör att den skall fungera för sitt ändamål

ParameterBeskrivning
Dimension45x23x40 mm
Vikt35g
Batteri80 mAh
Buffert minne1.000 positioner
Känslighet- 162 dBm

INSTALLATION

Kom igång med körjournal OBD enhet

1

Leta upp OBD-porten. Vanligtvis är den placerad under instrumentbrädan framför förarsätet.

2

Anslut enheten till OBD-porten och kontrollera att lampan på enhetens baksida börjar lysa.

3

Koppla enheten till rätt bil inne i WorkMirrors webbportal och börja köra.

VANLIGA FRÅGOR

Då är den troligaste orsaken att mekanikern glömt trycka in enheten igen efter sig. När bilen besiktigas eller är inne på service behöver mekanikerna komma åt diagnosuttaget med sin egen utrustning. Kontrollera att enheten är tillbakasatt ordentligt.

Nej. Eftersom vi ser långsiktigt på våra kundrelationer har vi bakat in kostnaden för OBD-enheten i priset. Du betalar alltså ingen premie för själva körjournal OBD-enheten.

Funderar du på att köpa en stor mängd enheter? Kontakta då någon av våra säljare.