Om oss

Vi har försett företag och kommuner med enkla och pålitliga GPS-lösningar sedan 2011 och har kontor i både Sverige, England, Tyskland och USA.

WorkMirror

WorkMirror är en del av Enera International AB och är en snabbt växande aktör inom telematik i Sverige. Vår affärsmodell bygger på en SaaS-lösning (Software as a Service) där vi erbjuder en helhetslösning för elektroniska körjournaler. Våra GPS-enheter är enkla att installera och vi strävar alltid efter att våra tjänster skall vara intuitiva och enkla att använda. WorkMirror sysselsätter i dag en handfull personer, vilket ger oss en stor fördel och möjliggör att vi kan erbjuda betydligt lägre priser än våra svenska konkurrenter.

Vi är ett solitt förtag som erbjudit GPS lösningar under många år. Vår riskklass hos UC är 5, vilket motsvarar ett företag med mycket låg risk. Vill du läsa mer om riskklasser kan du göra det här. Enera är ett stabilt och lönsamt förtag. Läs om oss på allabolag.se

WORKMIRROR TEAMET

ISO-Certifiering

ISO 9001 fokuserar på kvalitetssäkring. WorkMirror ska leverera en stabil, hög kvalitet till våra kunder, för att därigenom säkerställa en hög grad av kundtillfredsställelse. Vår kvalitetsnivå ska hålla en sund avvägning mellan kundvänlighet, kostnader och personalens välbefinnande.

ISO 27001 fokuserar på informationssäkerhet. Genom att uppfylla denna standarden säkerställer vi metodiskt och medvetet arbete för att uppfylla informationssäkerhet inom företaget.

Ange dina uppgifter så återkommer vi