Milersättningar för tjänstebil, förmånsbil och privatbil 2024

Om du står för kostnaden av drivmedlet själv kan du ha rätt till milersättning. Denna ersättning är skattebefriad så länge du inte överstiger de av staten fastställda beloppen, vilka för 2024 är enligt nedan:

  • 26 kr per mil för privatbil, oberoende av typ av drivmedel.
  • 10 kr per mil för förmånsbil eller tjänstebil som drivs med diesel.
  • 12,50 kr per mil för förmånsbil eller tjänstebil som använder annat drivmedel än diesel (till exempel bensin eller etanol).

Om du inte får ersättning för tjänsteresan från din arbetsgivare, kan du göra avdrag med följande belopp:

  • 26 kr per mil för användning av egen bil.
  • 10 kr per mil för förmånsbil eller tjänstebil som drivs med diesel.
  • 12,50 kr per mil för förmånsbil eller tjänstebil som använder annat drivmedel.

Det är vanligt att parterna kommer överens om en högre ersättning än vad staten föreskriver, eftersom dessa belopp inte alltid täcker de faktiska kostnaderna för bränsle och slitage på bilen. Om ersättningen överskrider de statliga satserna blir den överskjutande delen skattepliktig. Till exempel, om en förare använder sin privatbil och får 31 kr per tjänstemil, är 26 kr av dessa skattefria medan de återstående 5 kr är skattepliktiga.

Vid en skatterevision är det den som ansöker om milersättning som har bevisbördan för att ersättningen använts korrekt.

Ersättning för trängselskatt och broavgifter ingår inte längre i bilens förmånsvärde. Om du använder din privatbil i tjänsten kan du dock få ersättning för sådana avgifter. Ett lätt sätt att hålla reda på detta är att själv köpa en elektronisk körjournal som håller reda på detta åt dig automatiskt.

Mer information om ersättningar och traktamenten finns att läsa på Skatteverkets webbplats.

Bilförmånsberäkning

Förmånsvärdet av en bil beräknas baserat på flera faktorer, inklusive bilens nybilspris, eventuell extrautrustning och dess miljöpåverkan.

Du kan beräkna bilens förmånsvärde på Skatteverkets hemsida.

Ange dina uppgifter så återkommer vi till dig