Så mycket kan du spara

Antal bilar
x
Nuvarande kostnad
x
Antal år
x
Ditt pris
00
Du skulle spara
00

*Siffrorna är baserade på en kostnad per bil på 79kr/mån. Dessutom erbjuder vi 
mängdrabatter för dig som har många fordon som gör att du sparar ytterligare.

Vill du att vi hör av oss när det är dags?

Med WorkMirror Körjournal har du i många fall möjlighet att minska din kostnad för körjournal ordentligt. Låt oss påminna om när erat nuvarande kontrakt går ut så att ni kan göra ett medvetet val inför nästa förlängning?

Vår vision - att halvera din körjournalskostnad

Allt för länge har priserna på körjournaler legat på höga nivåer. I takt med teknikens framsteg och att GPS-enheterna blivit billigare och billigare blir det svårt att motivera höga priser för elektroniska körjournaler. Det vill vi synliggöra. Vårt utgångspris är 79kr/mån per bil, och har du många bilar erbjuder vi dessutom attraktiva mängdrabatter.