Privacy Policy

För WorkMirror Körjournal’s app

Senast uppdaterad: 2023-11-28

Vi värderar din integritet och är engagerade i att skydda den. Denna Privacy Policy beskriver hur vi hanterar information i samband med användningen av vår app.

Informationssamling

  • Loggning för Felsökning: Appen samlar endast in data om att loggningsfunktionen är aktiverad. Denna information används enbart för felsökning och att säkerställa appens korrekta funktion.

Användning av Insamlad Information

  • Informationen som samlas in används enbart för teknisk felsökning och för att förbättra appens stabilitet och prestanda.
  • Vi delar inte denna information med tredje part, och den används inte för något annat syfte än det som anges här.

Datasäkerhet

  • Vi använder avancerade säkerhetsåtgärder för att skydda den insamlade informationen från obehörig åtkomst eller användning.
  • Endast auktoriserad personal har tillgång till denna information.

Användarnas Rättigheter

  • Du har rätt att begära information om vilka data vi har samlat in om dig.
  • Du kan begära rättelse eller radering av dina data.

Ändringar i Denna Policy

  • Denna policy kan komma att uppdateras. Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa den för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din information.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar angående denna policy, vänligen kontakta oss på 031-680780 eller support@enera.com.