Allt du behöver veta om Skatteverkets krav på körjournaler

En arbetsgivares bil ska främst användas i tjänsten. Därför är det både smart och smidigt att använda sig av en elektronisk körjournal för att få en bra överblick. Dock är det viktigt att tjänsten du använder kan leverera rätt information till Skatteverket. 

En körjournal finns till för att man ska ha möjlighet att styrka att man hanterar exempelvis bilförmåner, milersättning och drivmedelsförmåner i enlighet med gällande svensk skattelagstiftning. En korrekt iförd elektronisk körjournal kan bland annat vara en garant för att du ska kunna få sänkt bilförmån samtidigt som du slipper att förmånsbeskattas för drivmedlet som används  – givet att du uppfyller de krav som ställs. Du kan läsa mer om detta här.

Digitala körjournaler underlättar för alla

Det finns inget krav på att du ska ha en elektronisk körjournal. Men enligt Skatteverket måste den som använder företagets bilar anteckna alla resor som sker med bilen på ett sätt som är detaljerat. Att anteckna vem som använder bilen och vilka resor som genomförs går naturligtvis att göra med papper och penna. Men en elektronisk körjournal underlättar mycket av det dagliga arbetet.

Genom att koppla in en elektronisk körjournal i bilen kan man registrera alla körningar automatiskt. Denna körjournal kan dessutom kompletteras med exempelvis anteckningar och reseräkningar som kan fungera som stöd när man vill intyga de uppgifter som Skatteverket efterfrågar.

Vilken information krävs i Skatteverket körjournal?

Vad ska då en körjournal innehålla för uppgifter för att det ska vara så korrekt som möjligt? Det finns inga specifika typer av körjournaler som är certifierade av Skatteverket. Som myndighet är man endast intresserad av att den information som körjournalerna innehåller är korrekt och att man kan utläsa de uppgifter som efterfrågar. Dock bör en körjournal så klart vara uppdaterad enligt de riktlinjer som finns. Skatteverket skriver på sin webbplats att de rekommenderar att en körjournal ska innehålla:
 
  • mätarställning vid årets början
  • mätarställning vid årets slut
Utöver det bör körjournalen även innehålla följande uppgifter:
 
  • bilens registreringsnummer
  • aktuellt år
  • datum och mätarställning vid resans start och slut
  • hur många kilometer man kör varje resa
  • vilka adresser resan startade och avslutades på
  • ärende eller syfte med resan
  • vilka platser, (eller kontaktpersoner och företag som besökts). Detta behöver dock inte fyllas i vid resor som sker privat.
  • anteckningar om bilförare, tankning osv.

Vad kostar det med elektronisk körjournal?

Det beror på mängden funktioner och på leverantör. Många aktörer tar mellan 150-250 kronor per månad och bil, oftast med 3 års bindningstid. Det tycker vi är onödigt dyrt. Väljer du WorkMirror körjournal betalar du bara 79 kronor/månad och bil och binder aldrig upp dig mer än 12 månader i taget. Vill du läsa mer om våran elektroniska körjournal, kan du göra det här.

Ange dina uppgifter så återkommer vi